ปรัชญาการทำงาน 7 พลัส | ทีมอาจารย์ | วิธีการสมัครและการชำระเงิน | ดาวน์โหลดใบสมัคเรียน | ดาวน์โหลดข้อสอบ | สาขาต่างจังหวัด | สาขากรุงเทพฯ | คอร์ส GAT/PAT |
 

ดาวน์โหลด ตัวอย่างข้อสอบ

จะมีให้ดาวน์โหลดกันเรื่อยๆ นะครับ คอยติดตามกันนะ และแน่นอนมีข้อสอบก็จะมีเฉลยข้อสอบ ...คอยติดตามครับ
น้องๆ สามารถdownload คำอธิบายเพิ่มเติมแล้วนะครับ พี่ tutor Plus เชื่อว่าชุดข้อสอบ และ เฉลยนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับน้องๆ

ในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี พี่ ๆ แนะนำให้น้องๆ ทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้ นะครับ
1. ฝึกลองทำโจทย์เอา
2. ดูเฉลยว่าถูกหรือผิด
3. ให้เราคิดว่าผิดตรงไหน แล้วค่อยดูคำอธิบาย ในขั้นตอนสุดท้าย
 เป็น file ในรูปแบบ PDF หากใครไม่สามารถอ่านได้ให้ ติดตั้ง Adobe Reader ก่อนนะครับ หรือ

ข้อสอบ ข้อสอบการเรียงสับเปลี่ยน ม. 5 _เฉพาะโจทย์
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ


ข้อสอบ ข้อสอบจำนวนเชิงซ้อน ม. 5 _เฉพาะโจทย์
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ


ข้อสอบ ข้อสอบ ม. 4 - Geo _เฉพาะโจทย์
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ


ข้อสอบ ข้อสอบเมตริกซ์ ม. 4 _เฉพาะโจทย์_ summer52
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ


ข้อสอบ ข้อสอบ แคลคูลัส- ม.6
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ


ข้อสอบ วิชาลิมิต ลำดับ-อนุกรม
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ


ข้อสอบ สถิติ
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ

ข้อสอบ ม. 5 - ข้อสอบเวกเตอร์ - ม. 5
ข้อสอบ ข้อสอบ เวกเตอร์- ม. 5
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ
เฉลยพร้อมอธิบาย
ข้อสอบ ม. 4 - ระบบจำนวนจริง
ข้อสอบม. 4 - ระบบตรรกศาสตร์
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ
เฉลยพร้อมอธิบาย
ข้อสอบ ม. 5 - ข้อสอบพระกาฬ - ม. 5
ข้อสอบ ข้อสอบพระกาฬ - ม. 5
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ
เฉลยพร้อมอธิบาย
ข้อสอบ ม. 4 - ระบบจำนวนจริง
ข้อสอบม. 4 - ระบบจำนวนจริง ชุดที่ 1-07
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ
เฉลยพร้อมอธิบาย
ข้อสอบ ม. 5 - ตรีโกณ ชุดที่1
ข้อสอบม. 5 - ตรีโกณ ชุดที่1
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ
เฉลยพร้อมอธิบาย
ข้อสอบ ม. 5 - เอ็กโพแนนเชียล
ข้อสอบม. 5 - เอ็กซ์โพแนนเชียล
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ
เฉลยพร้อมอธิบาย
ข้อสอบ ม. 4 - เซต
ข้อสอบ ม. 4 - เซต
เฉลยข้อสอบ สามารถดูได้ที่The Tutor ทุกสาขาครับ
เฉลยพร้อมอธิบาย
ข้อสอบ ม. 4 - ฟังก์ชั่น
ข้อสอบ ม. 4 - ฟังก์ชั่น (เฉพาะโจทย์)
เฉลยข้อสอบ ม. 4 - ฟังก์ชั่น
เฉลยพร้อมอธิบาย ม. 4 - ฟังก์ชั่น
PreTest ม. 3 - วงกลม
ข้อสอบ PreTest ม. 3 - วงกลม
เฉลยข้อสอบ PreTest ม. 3 - วงกลม
เฉลยพร้อมอธิบาย PreTest ม. 3 - วงกลม
ม. 4 - Geo
ข้อสอบ ม. 4 - Geo
เฉลยข้อสอบ ม. 4 - Geo
เฉลยพร้อมอธิบาย ม. 4 - Geo
เมตริกซ์ ม. 4
ข้อสอบ เมตริกซ์ ม. 4
เฉลยข้อสอบ เมตริกซ์ ม. 4
เฉลยพร้อมอธิบาย เมตริกซ์ ม. 4
PreTest ม. 3 - พื้นฐาน
ข้อสอบ PreTest ม. 3 - พื้นฐาน
เฉลยข้อสอบ PreTest ม. 3 - พื้นฐาน
เฉลยพร้อมอธิบาย PreTest ม. 3 - พื้นฐาน
Pre Test ม. 3 - เพิ่มเติม
ข้อสอบ Pre Test ม. 3 - เพิ่มเติม
เฉลยข้อสอบ Pre Test ม. 3 - เพิ่มเติม
เฉลยพร้อมอธิบาย Pre Test ม. 3 - เพิ่มเติม
เรียงสับเปลี่ยน
ข้อสอบ การเรียงสับเปลี่ยน ม. 5 (เฉพาะโจทย์)
เฉลยข้อสอบ การเรียงสับเปลี่ยน ม. 5
เฉลยพร้อมอธิบาย ข้อสอบการเรียงสับเปลี่ยน ม. 5
ทดลองสอบ ม.4
ข้อสอบ ม.4 ชุดทดลองสอบชุดที่1
เฉลยข้อสอบ ม.4 ชุดทดลองสอบชุดที่1
เฉลยพร้อมอธิบาย ม.4 ชุดทดลองสอบชุดที่1
สถิติ
ข้อสอบ สถิติ (เฉพาะโจทย์)
เฉลยข้อสอบ สถิติ
เฉลยพร้อมอธิบาย สถิติ
จำนวนเชิงซ้อน
ข้อสอบ จำนวนเชิงซ้อน ม. 5 (เฉพาะโจทย์)
เฉลยข้อสอบ จำนวนเชิงซ้อน
เฉลยพร้อมอธิบาย จำนวนเชิงซ้อน
ตรีโกณ
ข้อสอบ ตรีโกณ ม.4 (เฉพาะโจทย์)
เฉลยข้อสอบ ตรีโกณ ม.4
เฉลยพร้อมอธิบาย ตรีโกณ ม.4

ดาวน์โหลด Adobe Reader
 

eXTReMe Tracker
สถาบัันกวดวิชาเดอะติวเตอร์ เว็บบอร์ด The Tutor Plus